Pretraga za:

Akcija april – maj 2024. godine

Poštovani korisnici,

Povodom prvog puštanja gasa domaćinstvima u Arilju, SIGAS odobrava

popust na cenu priključka kategorije G4 na izgrađenoj gasovodnoj mreži, kao i

plaćanje priključka u 8 rata i to:

 • prva rata 46.560,90 din + PDV (20%),
 • ostalih sedam rata po 6.000,00 din + PDV (20%).

Snižena cena priključka važi u periodu od 8. aprila do 15. maja 2024. godine.

Za više informacija pozovite na brojeve telefona 0800/300-001 065/36 11 691 ili pogledajte

Odluku o sniženoj ceni priključka od 29.3.2024.god.

Radujemo se budućoj saradnji.

Vaš SIGAS

E-račun

Prijava za dostavu računa elektronskom poštom

  OBAVEŠTENjE KUPCIMA PRIRODNOG GASA

  Poštovani,

  U skladu sa članom 301. tačkom 6. Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” br. 145/14, 95/18 i 40/21) i članom 87. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS” br. 88/2021), Sigas doo Požega kao javni snabdevač prirodnog gasa obaveštava svoje kupce da su se stekli uslovi za povećanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, a na osnovu podataka dobijenih od Agencije za energetiku RS na bazi obaveštenja dobijenog od JP Srbijagas Novi Sad o novoj planskoj nabavnoj ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, od 1. novembra 2023. godine.

  U skladu sa gorenavedenim, Sigas je doneo novu Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje br.172/2023 od 11.9.2023. godine.

  Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, broj 75/14) i to:

  Одлука о цени природног гаса објављује се на интернет страници www.sigas.rs и Службеном гласнику РС и примењује се од 1. новембра2023. године.

  Odluke objavljenje u Službenom glasniku

  Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

  Službeni glasnik br. 83/2023 od 29. septembra 2023. godine

  Odluka o visini troškova priključenja tipskim priključcima

  Službeni glasnik br. 61/2023 od 25. jula 2023. godine
  Službeni glasnik br. 61/2023 od 25. jula 2023. godine

  Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

  Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
  Službeni glasnik broj 26/2023 od 06. aprila 2023. godine

  Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

  Službeni glasnik broj 142/2022 od 27.decembra.2022. godine

  Odluke objavljenje u Službenom glasniku br. 95/2022 od 26.08.2022. godine

  Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, Sigas d.o.o. Požega
  Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Sigas d.o.o. Požega
  Obaveštenje

  Obaveštenje kupcima prirodnog gasa

  ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦИМА ПРИРОДНОГ ГАСА

  Поштовани,

  У складу са чланом 301. тачком 6. Закона о енергетици (“Службени гласник РС” бр. 145/14, 95/18 и 40/21) и чланом 87. Закона о заштити потрошача (“Службени гласник РС” бр. 88/2021), Сигас доо Пожега као јавни снабдевач природног гаса обавештава своје купце да су се стекли услови за повећање цене природног гаса за јавно снабдевање , а на основу података добијених од Агенције за енергетику РС на бази обавештења добијеног од ЈП Србијагас Нови Сад о новој планској набавној цени природног гаса за   јавно снабдевање  од 1. маја 2023. године.

  У складу са горенаведеним, Сигас је донео нову Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање бр.50/2023 од 8.3.2023. године.

  Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 75/14) и то:

  Одлука о цени природног гаса објављује се на интернет страници www.sigas.rs и Службеном гласнику РС и примењује се од 1. маја 2023. године.

  Krajem februara stiže gas u Arilje

  Kroz opštinu Arilje uskoro će biti pušten gas, nakon što je u Ministarstvu rudarstva I energetike, Sigas potpisao ugovor za distribuciju i javno snabdevanje.

  Nakon dobijanja papira za proširenje licence sledi potpisavanje ugovora sa Srbija gasom i puštanje gasa na teritoriju Arilja, izjavila je Svetlana Avramović za lokalinfo, tehnički rukovodilac u Sigas-u.

  Obaveštenje

  Obaveštenje kupcima prirodnog gasa

  ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦИМА ПРИРОДНОГ ГАСА

  Поштовани,

  У складу са чланом 301. тачком 6. Закона о енергетици (“Службени гласник РС” бр. 145/14, 95/18 и 40/21) и чланом 87. Закона о заштити потрошача (“Службени гласник РС” бр. 88/2021), Сигас доо Пожега као јавни снабдевач природног гаса обавештава своје купце да су се стекли услови за повећање цене природног гаса за јавно снабдевање , а на основу података добијених од Агенције за енергетику РС на бази обавештења добијеног од ЈП Србијагас Нови Сад о новој планској набавној цени природног гаса за   јавно снабдевање  од 1. јануара 2023. године.

  У складу са горенаведеним, Сигас је донео нову Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање бр.297/2022 од 22.11.2022. године.

  Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 75/14) и то:

  Одлука о цени природног гаса објављује се на интернет страници www.sigas.rs и Службеном гласнику РС и примењује се од 1. januara 2023. године.

  С поштовањем,                                                                                  СИГас доо Пожега

  Poštovani potrošači,

  Ponovo Vas podsećamo na zakonsku obavezu da ste dužni da obezbedite održavanje UGI-ja (unutrašnje gasne instalacije) u svom objektu, poveravanjem tih poslova licenciranom preduzeću za te poslove i da izvršite redovan godišnji servis gasnih trošila.

  Sigas doo Požega vrši redovne distributerske kontrole u Vašim domaćinstvima i preduzećima pri čemu vam dostavlja primerak Zapisnika o izvršenoj tehničkoj kontroli UGI.

  Vaša zakonska obaveza je:

  • da zaključite Ugovor o održavanju UGI sa ovlašćenim preduzećem
  • da izvršite kontrolu UGI od strane ovlašćenog preduzeća
  • da izvršite servis gasnih trošila od strane ovlašćenih servisera i
  • da izvršite kontrolu dimnjaka ako je gasno trošilo povezano na dimnjak, od strane ovlašćenog preduzeća i dostavite kopije dokumenata Sigasu.

  Ukoliko još niste izvršili kontrole i servise dostavili kopije navedene dokumentacije Sigasu, preuzeli ste potpunu odgovornost za rad svojih instalacija i načinili prekršaj, te vas ovim putem opominjemo da izvršite vašu obavezu u što kraćem roku, inače će Sigas preduzeti zakonom propisane mere protiv kupaca gasa koji ne izvršavaju svoju obavezu kontrole unutrašnjih gasnih instalacija (prekid isporuke gasa).

  Posebno naglašavamo da je sve gorenavedeno, pored toga što je zakonska obaveza, u Vašem interesu bezbednosti i sigurnosti pri korišćenju prirodnog gasa, kao i u opštem interesu sigurnosti života i zdravlja ljudi, životne sredine i materijalnih dobara.

  SIGas doo Požega

  Obaveštenje

  OBAVEŠTENjE KUPCIMA PRIRODNOG GASA

  Sigas doo Požega dobio je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na:

  • Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i
  • Odluku o ceni pristupu sistemu za distribuciju prirodnog gasa,
   a u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“ br. 145/14, 95/18 – dr.zakon i 40/21).
   Pomenutim odlukama uvode se kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije, tako da se:
  • tarife za „kapacitet“ iskazuju u „dinarima/ kWh/dan/godina“ i
  • tarife za „energent“ iskazuju u „dinarima/kWh“,
   a u skladu sa Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom („Službeni glasnik RS“ br. 49/2022)
   Ove odluke primenjuju se počev od 01. oktobra 2022. godine.
   Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje i cena pristupu sistemu za distribuciju prirodnog gasa neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje i pristupu sistemu za distribuciju prirodnog gasa.
  Obaveštenje

  OBAVEŠTENjE KUPCIMA PRIRODNOG GASA

  U skladu sa članom 301. tačkom 6. Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” br. 145/14, 95/18 i 40/21) i članom 87. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS” br. 88/2021), Sigas doo Požega kao javni snabdevač prirodnog gasa obaveštava svoje kupce da su se stekli uslovi za povećanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje , a na osnovu podataka dobijenih od Agencije za energetiku RS na bazi obaveštenja dobijenog od JP Srbijagas Novi Sad o novoj planskoj nabavnoj ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje od 1. avgusta 2022. godine.

  U skladu sa gorenavedenim, Sigas je doneo novu Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje br.151/2022 od 30.06.2022. godine.

  Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, broj 75/14) i to:

  Odluka o ceni prirodnog gasa objavljuje se na internet stranici www.sigas.rs i primenjuje se od 1. avgusta 2022. godine.

  Akcija jun 2022. godine

  Na osnovu Osnivačkog akta, u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u cilju pomoći građanima, direktor Sigas doo Požega, dana 12. maja 2022. godine, doneo je:

  ODLUKU

  1. Odobrava se snižena cena kategorije tipskog priključka G4 za objekte kategorije „A“ na postojeću izgrađenu i funkcionalnu distributivnu gasovodnu mrežu u iznosu 70.096,00 din bez PDV-a, za graničnu udaljenost do 5m. Preko granične udaljenosti plaća se dodatnih 1.287,63 din/m bez PDV-a.
  2. Snižena cena priključka važi u periodu od 1. juna do 30. juna 2022. godine.
  3. Snižena cena priključka može se platiti u 8 rata i to:
   • I RATA: 35.096,00 din + PDV
   • II – VIII RATA: po 5000,00 din + PDV
  4. Zahtev za priključenje podnosi se u prostorijama Sigasa:
   • u ulici Nikole Pašića 2 u Požegi i
   • u ulici Slobode 94 u Varvarinu.
  5. Potrebna prateća dokumentacija:
   • kopija plana parcele sa ucrtanim objektom koji se gasifikuje, ne starija od 6 meseci
   • dokaz o vlasništvu objekta koji se gasifikuje
   • građevinska ili upotrebna dozvola objekta koji se gasifikuje
   • kopija lične karte vlasnika objekta koji se gasifikuje.

  Požurite! Akcija traje samo do kraja juna 2022. godine!

  ________

  Popunite elektronsku prijavu i naš tim će Vas kontaktirati za dalji nastavak procesa dobijanja priključka:

   NAPOMENA:
   Prijava je moguća samo za delove grada gde već postoji izgrađena gasovodna mreža.
   Izaberi oblast:

   Prihvatam da me preduzeće Sigas kontaktira u vezi sa ostvarivanjem prava na gasni priključak

   Obaveštenje

   OBAVEŠTENJE O KRATKOROČNOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA – Broj 85/2021 31.5.2021.godine

   Sigas doo Požega obaveštava kupce prirodnog gasa na teritoriji opštine Požega da će u četvrtak 3. juna 2021. godine u periodu od 06.00 do 22.00 časa JP SRBIJAGAS Novi Sad izvoditi  radove na izmeštanju razvodnog gasovoda RG 08-10 na lokaciji ČAČAK-PAKOVRAĆE.

   Zbog radova na razvodnom gasovodu, Srbijagas će zatvoriti ventil na razvodnom gasovodu ka Užicu, pa će doći do prekida isporuke prirodnog gasa potrošačima u Požegi. Ukoliko korisnici prirodnog gasa u opštini Požega potroše prirodni gas iz distributivne gasovodne mreže, nakon ponovne uspostave isporuke prirodnog gasa potrebno je izvršiti deblokadu regulatora pritiska u kućnim merno regulacionim setovima i restartovati gasna trošila  ili pozvati dežurnog radnika Sigasa na telefon 065/ 66 11 669.       

   Akcija mart 2021. godine

   Na osnovu Osnivačkog akta, u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u cilju pomoći građanima u situaciji pandemije Covida 19, direktor Sigas doo Požega, dana 3. marta 2021. godine, doneo je:

   ODLUKU

   1. Odobrava se snižena cena kategorije tipskog priključka G4 na postojeću izgrađenu i funkcionalnu distributivnu gasovodnu mrežu u iznosu 67.217,00 din bez PDV-a, za graničnu udaljenost do 3m. Preko granične udaljenosti plaća se dodatnih 829,00 din/m bez PDV-a.
   2. Snižena cena priključka važi u periodu od 1. aprila do 31. jula 2021. godine.
   3. Snižena cena priključka može se platiti u 9 rata i to:
    • I RATA: 27.217,00 din + PDV
    • II – IX RATA: po 5000,00 din + PDV
   4. Zahtev za priključenje podnosi se u prostorijama Sigasa u ulici Nikole Pašića 2 u Požegi i u prostorijama Sigasa u ulici Slobode 94 u Varvarinu.
   5. Potrebna prateća dokumentacija:
    • kopija plana parcele sa ucrtanim objektom koji se gasifikuje, ne starija od 6 meseci
    • dokaz o vlasništvu objekta koji se gasifikuje
    • građevinska ili upotrebna dozvola objekta koji se gasifikuje
    • kopija lične karte vlasnika objekta koji se gasifikuje.


   Požurite! Akcija traje do kraja jula 2021. godine!

   _______

   Popunite elektronsku prijavu i naš tim će Vas kontaktirati za dalji nastavak procesa dobijanja priključka:

    NAPOMENA:
    Prijava je moguća samo za delove grada gde već postoji izgrađena gasovodna mreža.
    Izaberi oblast:

    Prihvatam da me preduzeće Sigas kontaktira u vezi sa ostvarivanjem prava na gasni priključak

    Pročitaj Politiku privatnosti.

    E-prijava

    Popunite elektronsku prijavu kako bi vas naš tim kontaktirao

     NAPOMENA:
     Prijava je moguća samo za delove grada gde već postoji izgrađena gasovodna mreža.
     Izaberi oblast:

     Prihvatam da me preduzeće Sigas kontaktira u vezi sa ostvarivanjem prava na gasni priključak

     Pročitaj Politiku privatnosti.

     Ugovor o poveravanju obavljanja delatnosti

     Dana 12.03.2021.

     Potpisivanje Aneksa ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa za opštinu Varvarin u Vladi republike Srbije.
     Aneks su potpisali ministarka rudarstva i energetike prof.dr. Zorana Mihailović i direktor Sigas doo Požega g-din Zvi Sade, u prisustvu predstavnika opština Ćićevac i Varvarin, detaljnije na linku.

     Zašto prirodni gas

     GORIVO ’’NA DUGME’’:

     Prirodni gas je uvek dostupan potrošaču, isporučuje se kontinuirano, tačno onoliko koliko je potrebno, tako da ne postoji potreba za skladišnim prostorom, kao za drva i ugalj.

     POST PAID  sistem:

     Plaćanje utrošenog prirodnog gasa vrši se mesečno, nakon potrošnje. Uvođenjem gasa u naše domaćinstvo plaćamo samo ono što zaista i potrošimo.

     EFIKASNO i EFEKTIVNO:

     Uređaji na gas imaju najviši stepen iskorišćenja, daleko veći od uređaja na drva i ugalj.

     ČISTO I PRAKTIČNO:

     Nema više muke oko paljenja i održavanja vatre, nema pepela i nečistoće u kući.

     EKOLOŠKO:

     Prirodni gas je najčistije fosilno gorivo. Kako se prvenstveno sastoji od metana, glavni proizvodi sagorevanja su ugljen-dioksid i vodena para – isto ono što izdišemo prilikom disanja!

     EKONOMIČNO:

     Prirodni gas sagoreva u ložištima pojedinačnih potrošača, kotao se nalazi u objektu potrošača, pa ne postoje gubici u toplovodima kao kod sistema daljinskog grejanja.

     Gasni kombinovani kotlovi mogu da služe i za etažno grejanje i pripremu tople sanitarne vode u stanu. Spadaju u protočne bojlere, troše energiju za zagrevanje vode u trenutku kada se ona koristi i nema gubitaka vezanih za hlađenje vode u spremniku tople vode.

     SIGURNO:

     Prirodni gas ne sadrži u sebi otrovni ugljenmonoksid, tako da ne postoji mogućnost trovanja ugljenmonoksidom pri eventualnom curenju gasa iz instalacija.

     MODERNO:

     Proces sagorevanja prirodnog gasa u gasnim uređajima može se potpuno automatizovati. Moguće je isprogramirati vremenski period rada uređaja i temperaturu u prostoriji za duži vremenski period.

     Šta je prirodni gas

     Prirodni gas je zapaljiva smeša ugljovodoničnih gasova. Pored metana može da sadrži i izvesne količine etana, propana, butana i pentana. Metan je veoma zapaljiv, lako gori bez dima, bez imalo čađi i ne stvara pepeo. Istovremeno, u produktima sagorevanja nema sumpor-dioksida ni ugljen-monoksida, te se sagorevanjem prirodnog gasa ne zagađuje životna sredina. Nije korozivan ni toksičan, pa je u odnosu na druga toksična goriva prirodni gas sigurniji, čistiji i ekonomičniji.

     Za potpuno sagorevanje jedinične zapremine (1 m3) prirodnog gasa potrebna su približno 2 m3 kiseonika.

     Rečnik pojmova

     Distributivna gasna mreža (DGM) je ulična mreža niskog pritiska napravljena od polietilenskih cevi (PE). U njoj je pritisak gasa od 2 do 4 bar i preko nje se doprema gas do pojedinačnih potrošača. Početak distributivne gasne mreže je na izlazu iz merno-regulacione stanice za široku potrošnju, a njene završetke predstavljaju kućni gasni priključci pojedinačnih potrošača sa kućnim merno-regulacionim setovima.

     Glavna merno-regulaciona stanica (GMRS) je mesto primopredaje prirodnog gasa između isporučioca (u ovom slučaju JP Srbijagasa) i kupca (u ovom slučaju SIGasa). Najvažnija funkcija GMRS-a je da izmeri količinu predatog gasa, izvrši regulaciju pritiska iz nje u DGM i zaštiti DGM od prevelikog pritiska.

     Odorant je sredstvo jakog, neprijatnog i karakterističnog mirisa koje se dodaje prirodnom gasu, koji je po svojoj prirodi bez boje, mirisa i ukusa, kako bi se lakše detektovalo eventualno curenje gasa iz instalacija, a sam proces dodavanje odoranta prirodnom gasu zove se odorizacija. Odorant sagoreva zajedno s prirodnim gasom, a produkti sagorevanja nemaju neprijatan miris. Uređaj kojim je odorant ubacuje u gas naziva se odorizator. Sigas koristi THT (tetrahidrotiofen) kao odorant.

     Kućni merno-regulacioni set (KMRS) predstavlja mesto primopredaje prirodnog gasa između distributera gasa i krajnjeg individualnog potrošača. Mesto postavljanja KMRS-a određuje distributer, tako da se ispoštuju tehnički propisi i da KMRS bude dostupan za sve intervencije. Osnovna funkcija mu je da izmeri količinu predatog gasa, izvrši regulaciju pritiska gasa koji ulazi u unutrašnju gasnu instalaciju i zaštiti unutrašnju gasnu instalaciju od prevelikog pritiska. Osnovni delovi KMRS-a su filter, regulator pritiska sa integrisanim blokadnim i sigurnosnim ventilom i merač, koji su zajedno smešteni u metalnu kutiju.

     Kućni gasni priključak (KGP) je deo distributivne gasne mreže koji spaja uličnu gasnu mrežu sa unutrašnjom gasnom instalacijom. KGP počinje fitingom za spajanje sa DGM, a završava se glavnim zapornim ventilom u kutiji KMRS-a.

     Unutrašnja gasna instalacija (UGI) počinje iza merača, a završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosferu.

     Gasni potrošači su razne vrste aparata i uređaja u kojima sagoreva gas u cilju proizvodnje energije. U domaćinstvima najčešče se primenjuju šporeti, peći i gasni zagrejači vode – kotlovi.

     Toplotna moć goriva je energija koju energent odaje potpunim sagorevanjem jedinice mase (za čvrsta i tečna goriva) ili zapremine (za gasovita goriva). Tačno određivanje toplotne moći može se izvesti samo pomoću kalorimetra. Razlikuju se donja toplotna moc (Hd) i gornja toplotna moć (Hg). Češće je u upotrebi donja toplotna moć koja predstavlja oslobođenu toplotu goriva u slučaju da se u produktima sagorevanja voda nalazi u parnom stanju. Ako se vodena para iz produkata sagorevanja kondenzuje u vodu, dobija se gornja toplotna moć.

     Toplotno opterećenje je količina toplote koja se gasom dovodi gasnom potrošaču u jedinici vremena. Toplotno opterećenje je izrađeno u jedinici MJ/ m3.

     Toplotni kapacitet (snaga) nekog gasnog potrošača je količina toplote koju potrošać korisno odaje u jedinici vremena. Izražen je u jedinici MJ/ m3.

     Stepen korisnosti nekog gasnog potrošača je odnos iskorišćene i dovedene toplote (odnos toplotnog kapaciteta i toplotnog opterećenja).

     Standardni m3 gasa je 1 mgasa koji ima temperaturu 15 0C i nalazi se pod pritiskom od 1013,25 mbara, a ima donju toplotnu moć Hd=33.338 KJ/m3.

     Svođenje izmerene količine utrošenog gasa: Ugovorom o isporuci prirodnog gasa krajnjim kupcima definisano je da se obračun vrši po standarnom m3. Isporučeni gas ima nešto viši pritisak i u zavisnosti od kvaliteta promenljivu donju toplotnu moć i iz tog razloga se vrši svođenje količina prirodnog gasa na standardne uslove.

     Prirodni gas u domaćinstvima

     Prirodni gas koji se isporučuje domaćinstvima je po svom sastavu skoro čist metan. Metan je molekul koji se sastoji od jednog atoma ugljenika i četiri atoma vodonika – CH4.

     Budući da je priordni gas bez boje, mirisa i ukusa, iz sigurnosnih razloga mu se dodaje miris kako bi se lakše mogao detektovati u slučaju isticanja. Ovaj proces se naziva odorizacija i obično se obavlja odmah posle izlaza iz transportnog sistema, na samom ulazu u distributivnu mrežu.

     Prirodni gas nije otrovan i lakši je od vazduha (gustina prirodnog gasa je oko 0,68 kg/Sm3, a gustina vazduha 1,293 kg/S m3).

     Prirodni gas se meri standardnim kubnim metrima (1 Sm3 odgovara količini gasa koja pri pritisku od 1,01325 bar i temperaturi od 15 0C zauzima prostor od 1 m3).

     Prirodni gas sagoreva plavim plamenom, bez štetnih produkata sagorevanja, čađi, pepela i spada među ekološki najčistije energente.

     Donja toplotna moć prirodnog gasa s kojom se računa u Srbiji je 33,338 KJ/m3.