Odluka o sniženoj ceni priključka – 12.5.2022. godine.