Odluka o ceni grupnog priključka – objavljena 04.03.2022. god.