Odluka AERS o davanju saglasnosti na odluku Sigasa – objavljena 04.03.2022. god.