Odluka AERS o davanju saglasnosti na odluku Sigasa – objavljena 30.06.2022. godine.