OBAVEŠTENjE KUPCIMA PRIRODNOG GASA

Poštovani,

U skladu sa članom 301. tačkom 6. Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” br. 145/14, 95/18 i 40/21) i članom 87. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS” br. 88/2021), Sigas doo Požega kao javni snabdevač prirodnog gasa obaveštava svoje kupce da su se stekli uslovi za povećanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, a na osnovu podataka dobijenih od Agencije za energetiku RS na bazi obaveštenja dobijenog od JP Srbijagas Novi Sad o novoj planskoj nabavnoj ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, od 1. novembra 2023. godine.

U skladu sa gorenavedenim, Sigas je doneo novu Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje br.172/2023 od 11.9.2023. godine.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, broj 75/14) i to:

Одлука о цени природног гаса објављује се на интернет страници www.sigas.rs и Службеном гласнику РС и примењује се од 1. новембра2023. године.