Pretraga za:

Reklamacije

Reklamacije na račune za isporučeni prirodni gas primaju se u pisanoj formi u ovom preduzeću. Formular za reklamacije možete dobiti na mestu za prijem reklamacija kod lica ovlašćenog za prijem reklamacija u kancelariji poslovnog sekretara.

MESTO ZA PRIJEM REKLAMACIJA

  • Kancelarija poslovnog sekretara, Nikole Pašića 2, 31210 Požega
  • Kancelarija poslovnog sekretara, Slobode 94, 37260 Varvarin
  • Besplatni telefon 0800/300-001
  • Mejl: reklamacije@sigas.rs

Reklamacije primamo od 8.00 do 16.00 svakog radnog dana.