Akcija mart 2021. godine

Na osnovu Osnivačkog akta, u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u cilju pomoći građanima u situaciji pandemije Covida 19, direktor Sigas doo Požega, dana 3. marta 2021. godine, doneo je:

ODLUKU

 1. Odobrava se snižena cena kategorije tipskog priključka G4 na postojeću izgrađenu i funkcionalnu distributivnu gasovodnu mrežu u iznosu 67.217,00 din bez PDV-a, za graničnu udaljenost do 3m. Preko granične udaljenosti plaća se dodatnih 829,00 din/m bez PDV-a.
 2. Snižena cena priključka važi u periodu od 1. aprila do 31. jula 2021. godine.
 3. Snižena cena priključka može se platiti u 9 rata i to:
  • I RATA: 27.217,00 din + PDV
  • II – IX RATA: po 5000,00 din + PDV
 4. Zahtev za priključenje podnosi se u prostorijama Sigasa u ulici Nikole Pašića 2 u Požegi i u prostorijama Sigasa u ulici Slobode 94 u Varvarinu.
 5. Potrebna prateća dokumentacija:
  • kopija plana parcele sa ucrtanim objektom koji se gasifikuje, ne starija od 6 meseci
  • dokaz o vlasništvu objekta koji se gasifikuje
  • građevinska ili upotrebna dozvola objekta koji se gasifikuje
  • kopija lične karte vlasnika objekta koji se gasifikuje.


Požurite! Akcija traje do kraja jula 2021. godine!

_______

Popunite elektronsku prijavu i naš tim će Vas kontaktirati za dalji nastavak procesa dobijanja priključka:

  NAPOMENA:
  Prijava je moguća samo za delove grada gde već postoji izgrađena gasovodna mreža.
  Izaberi oblast:

  Prihvatam da me preduzeće Sigas kontaktira u vezi sa ostvarivanjem prava na gasni priključak

  Pročitaj Politiku privatnosti.