Odluka AERS o davanju saglasnosti na odluke o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa od 11.08.2020. godine.