Pretraga za:

Akcija jun 2022. godine

Na osnovu Osnivačkog akta, u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u cilju pomoći građanima, direktor Sigas doo Požega, dana 12. maja 2022. godine, doneo je:

ODLUKU

 1. Odobrava se snižena cena kategorije tipskog priključka G4 za objekte kategorije „A“ na postojeću izgrađenu i funkcionalnu distributivnu gasovodnu mrežu u iznosu 70.096,00 din bez PDV-a, za graničnu udaljenost do 5m. Preko granične udaljenosti plaća se dodatnih 1.287,63 din/m bez PDV-a.
 2. Snižena cena priključka važi u periodu od 1. juna do 30. juna 2022. godine.
 3. Snižena cena priključka može se platiti u 8 rata i to:
  • I RATA: 35.096,00 din + PDV
  • II – VIII RATA: po 5000,00 din + PDV
 4. Zahtev za priključenje podnosi se u prostorijama Sigasa:
  • u ulici Nikole Pašića 2 u Požegi i
  • u ulici Slobode 94 u Varvarinu.
 5. Potrebna prateća dokumentacija:
  • kopija plana parcele sa ucrtanim objektom koji se gasifikuje, ne starija od 6 meseci
  • dokaz o vlasništvu objekta koji se gasifikuje
  • građevinska ili upotrebna dozvola objekta koji se gasifikuje
  • kopija lične karte vlasnika objekta koji se gasifikuje.

Požurite! Akcija traje samo do kraja juna 2022. godine!

________

Popunite elektronsku prijavu i naš tim će Vas kontaktirati za dalji nastavak procesa dobijanja priključka:

  NAPOMENA:
  Prijava je moguća samo za delove grada gde već postoji izgrađena gasovodna mreža.
  Izaberi oblast:

  Prihvatam da me preduzeće Sigas kontaktira u vezi sa ostvarivanjem prava na gasni priključak

  Akcija mart 2021. godine

  Na osnovu Osnivačkog akta, u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u cilju pomoći građanima u situaciji pandemije Covida 19, direktor Sigas doo Požega, dana 3. marta 2021. godine, doneo je:

  ODLUKU

  1. Odobrava se snižena cena kategorije tipskog priključka G4 na postojeću izgrađenu i funkcionalnu distributivnu gasovodnu mrežu u iznosu 67.217,00 din bez PDV-a, za graničnu udaljenost do 3m. Preko granične udaljenosti plaća se dodatnih 829,00 din/m bez PDV-a.
  2. Snižena cena priključka važi u periodu od 1. aprila do 31. jula 2021. godine.
  3. Snižena cena priključka može se platiti u 9 rata i to:
   • I RATA: 27.217,00 din + PDV
   • II – IX RATA: po 5000,00 din + PDV
  4. Zahtev za priključenje podnosi se u prostorijama Sigasa u ulici Nikole Pašića 2 u Požegi i u prostorijama Sigasa u ulici Slobode 94 u Varvarinu.
  5. Potrebna prateća dokumentacija:
   • kopija plana parcele sa ucrtanim objektom koji se gasifikuje, ne starija od 6 meseci
   • dokaz o vlasništvu objekta koji se gasifikuje
   • građevinska ili upotrebna dozvola objekta koji se gasifikuje
   • kopija lične karte vlasnika objekta koji se gasifikuje.


  Požurite! Akcija traje do kraja jula 2021. godine!

  _______

  Popunite elektronsku prijavu i naš tim će Vas kontaktirati za dalji nastavak procesa dobijanja priključka:

   NAPOMENA:
   Prijava je moguća samo za delove grada gde već postoji izgrađena gasovodna mreža.
   Izaberi oblast:

   Prihvatam da me preduzeće Sigas kontaktira u vezi sa ostvarivanjem prava na gasni priključak

   Pročitaj Politiku privatnosti.