Pretraga za:

Delatnost

Osnovna delatnost preduzeća je distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas.

Iz osnovne delatnosti proizilaze razvoj i izgradnja gasovoda na teritoriji opštine Požega, a u planu su i opština Arilje, opština Varvarin i opština Ćićevac.

Osnovni cilj preduzeća je da svoju delatnost, uključujući projektovanje i izgradnju distributivne gasovodne mreže, izgradnju tipskih, grupnih i individualnih gasnih priključaka uz priključivanje potrošača, održavanje gasovodne mreže i kućnih merno-regulacionih setova, obavlja na način koji garantuje kvalitet, bezbedan i pouzdan rad svih elemenata gasovodnog sistema.


Za obavljanje delatnosti preduzeće poseduje potrebne licence izdate od Agencije za energetiku RS: