Pretraga za:

Osnovni podaci preduzeća

Pun naziv firmeSIGas doo Požega
Adresa
Nikole Pašića 2,
31210 Požega
PIB104956225
Matični broj20269979
Šifra delatnosti3522 – distribucija gasovitih goriva
gasovodom
Telefon031/3715-440
Telefon za hitne intervencije065/66 11 66 9
e-mailoffice@sigas.rs
Tekući račun105-0000002238119-12 AIK BANKA
Odgovorno liceDirektor
Zvi Sade

Ovde možete preuzeti verzije za štampu: