Pretraga za:

Akcija april – maj 2024. godine

Poštovani korisnici,

Povodom prvog puštanja gasa domaćinstvima u Arilju, SIGAS odobrava

popust na cenu priključka kategorije G4 na izgrađenoj gasovodnoj mreži, kao i

plaćanje priključka u 8 rata i to:

 • prva rata 46.560,90 din + PDV (20%),
 • ostalih sedam rata po 6.000,00 din + PDV (20%).

Snižena cena priključka važi u periodu od 8. aprila do 15. maja 2024. godine.

Za više informacija pozovite na brojeve telefona 0800/300-001 065/36 11 691 ili pogledajte

Odluku o sniženoj ceni priključka od 29.3.2024.god.

Radujemo se budućoj saradnji.

Vaš SIGAS

Odluke objavljenje u Službenom glasniku

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Službeni glasnik br. 83/2023 od 29. septembra 2023. godine

Odluka o visini troškova priključenja tipskim priključcima

Službeni glasnik br. 61/2023 od 25. jula 2023. godine
Službeni glasnik br. 61/2023 od 25. jula 2023. godine

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
Službeni glasnik broj 26/2023 od 06. aprila 2023. godine

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Službeni glasnik broj 142/2022 od 27.decembra.2022. godine

Odluke objavljenje u Službenom glasniku br. 95/2022 od 26.08.2022. godine

Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, Sigas d.o.o. Požega
Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Sigas d.o.o. Požega
Obaveštenje

Obaveštenje kupcima prirodnog gasa

ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦИМА ПРИРОДНОГ ГАСА

Поштовани,

У складу са чланом 301. тачком 6. Закона о енергетици (“Службени гласник РС” бр. 145/14, 95/18 и 40/21) и чланом 87. Закона о заштити потрошача (“Службени гласник РС” бр. 88/2021), Сигас доо Пожега као јавни снабдевач природног гаса обавештава своје купце да су се стекли услови за повећање цене природног гаса за јавно снабдевање , а на основу података добијених од Агенције за енергетику РС на бази обавештења добијеног од ЈП Србијагас Нови Сад о новој планској набавној цени природног гаса за   јавно снабдевање  од 1. маја 2023. године.

У складу са горенаведеним, Сигас је донео нову Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање бр.50/2023 од 8.3.2023. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 75/14) и то:

Одлука о цени природног гаса објављује се на интернет страници www.sigas.rs и Службеном гласнику РС и примењује се од 1. маја 2023. године.

Krajem februara stiže gas u Arilje

Kroz opštinu Arilje uskoro će biti pušten gas, nakon što je u Ministarstvu rudarstva I energetike, Sigas potpisao ugovor za distribuciju i javno snabdevanje.

Nakon dobijanja papira za proširenje licence sledi potpisavanje ugovora sa Srbija gasom i puštanje gasa na teritoriju Arilja, izjavila je Svetlana Avramović za lokalinfo, tehnički rukovodilac u Sigas-u.

Obaveštenje

Obaveštenje kupcima prirodnog gasa

ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦИМА ПРИРОДНОГ ГАСА

Поштовани,

У складу са чланом 301. тачком 6. Закона о енергетици (“Службени гласник РС” бр. 145/14, 95/18 и 40/21) и чланом 87. Закона о заштити потрошача (“Службени гласник РС” бр. 88/2021), Сигас доо Пожега као јавни снабдевач природног гаса обавештава своје купце да су се стекли услови за повећање цене природног гаса за јавно снабдевање , а на основу података добијених од Агенције за енергетику РС на бази обавештења добијеног од ЈП Србијагас Нови Сад о новој планској набавној цени природног гаса за   јавно снабдевање  од 1. јануара 2023. године.

У складу са горенаведеним, Сигас је донео нову Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање бр.297/2022 од 22.11.2022. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 75/14) и то:

Одлука о цени природног гаса објављује се на интернет страници www.sigas.rs и Службеном гласнику РС и примењује се од 1. januara 2023. године.

С поштовањем,                                                                                  СИГас доо Пожега

Poštovani potrošači,

Ponovo Vas podsećamo na zakonsku obavezu da ste dužni da obezbedite održavanje UGI-ja (unutrašnje gasne instalacije) u svom objektu, poveravanjem tih poslova licenciranom preduzeću za te poslove i da izvršite redovan godišnji servis gasnih trošila.

Sigas doo Požega vrši redovne distributerske kontrole u Vašim domaćinstvima i preduzećima pri čemu vam dostavlja primerak Zapisnika o izvršenoj tehničkoj kontroli UGI.

Vaša zakonska obaveza je:

 • da zaključite Ugovor o održavanju UGI sa ovlašćenim preduzećem
 • da izvršite kontrolu UGI od strane ovlašćenog preduzeća
 • da izvršite servis gasnih trošila od strane ovlašćenih servisera i
 • da izvršite kontrolu dimnjaka ako je gasno trošilo povezano na dimnjak, od strane ovlašćenog preduzeća i dostavite kopije dokumenata Sigasu.

Ukoliko još niste izvršili kontrole i servise dostavili kopije navedene dokumentacije Sigasu, preuzeli ste potpunu odgovornost za rad svojih instalacija i načinili prekršaj, te vas ovim putem opominjemo da izvršite vašu obavezu u što kraćem roku, inače će Sigas preduzeti zakonom propisane mere protiv kupaca gasa koji ne izvršavaju svoju obavezu kontrole unutrašnjih gasnih instalacija (prekid isporuke gasa).

Posebno naglašavamo da je sve gorenavedeno, pored toga što je zakonska obaveza, u Vašem interesu bezbednosti i sigurnosti pri korišćenju prirodnog gasa, kao i u opštem interesu sigurnosti života i zdravlja ljudi, životne sredine i materijalnih dobara.

SIGas doo Požega

Obaveštenje

OBAVEŠTENjE KUPCIMA PRIRODNOG GASA

Sigas doo Požega dobio je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na:

 • Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i
 • Odluku o ceni pristupu sistemu za distribuciju prirodnog gasa,
  a u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“ br. 145/14, 95/18 – dr.zakon i 40/21).
  Pomenutim odlukama uvode se kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije, tako da se:
 • tarife za „kapacitet“ iskazuju u „dinarima/ kWh/dan/godina“ i
 • tarife za „energent“ iskazuju u „dinarima/kWh“,
  a u skladu sa Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom („Službeni glasnik RS“ br. 49/2022)
  Ove odluke primenjuju se počev od 01. oktobra 2022. godine.
  Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje i cena pristupu sistemu za distribuciju prirodnog gasa neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje i pristupu sistemu za distribuciju prirodnog gasa.
Obaveštenje

OBAVEŠTENjE KUPCIMA PRIRODNOG GASA

U skladu sa članom 301. tačkom 6. Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” br. 145/14, 95/18 i 40/21) i članom 87. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS” br. 88/2021), Sigas doo Požega kao javni snabdevač prirodnog gasa obaveštava svoje kupce da su se stekli uslovi za povećanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje , a na osnovu podataka dobijenih od Agencije za energetiku RS na bazi obaveštenja dobijenog od JP Srbijagas Novi Sad o novoj planskoj nabavnoj ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje od 1. avgusta 2022. godine.

U skladu sa gorenavedenim, Sigas je doneo novu Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje br.151/2022 od 30.06.2022. godine.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, broj 75/14) i to:

Odluka o ceni prirodnog gasa objavljuje se na internet stranici www.sigas.rs i primenjuje se od 1. avgusta 2022. godine.

Akcija jun 2022. godine

Na osnovu Osnivačkog akta, u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u cilju pomoći građanima, direktor Sigas doo Požega, dana 12. maja 2022. godine, doneo je:

ODLUKU

 1. Odobrava se snižena cena kategorije tipskog priključka G4 za objekte kategorije „A“ na postojeću izgrađenu i funkcionalnu distributivnu gasovodnu mrežu u iznosu 70.096,00 din bez PDV-a, za graničnu udaljenost do 5m. Preko granične udaljenosti plaća se dodatnih 1.287,63 din/m bez PDV-a.
 2. Snižena cena priključka važi u periodu od 1. juna do 30. juna 2022. godine.
 3. Snižena cena priključka može se platiti u 8 rata i to:
  • I RATA: 35.096,00 din + PDV
  • II – VIII RATA: po 5000,00 din + PDV
 4. Zahtev za priključenje podnosi se u prostorijama Sigasa:
  • u ulici Nikole Pašića 2 u Požegi i
  • u ulici Slobode 94 u Varvarinu.
 5. Potrebna prateća dokumentacija:
  • kopija plana parcele sa ucrtanim objektom koji se gasifikuje, ne starija od 6 meseci
  • dokaz o vlasništvu objekta koji se gasifikuje
  • građevinska ili upotrebna dozvola objekta koji se gasifikuje
  • kopija lične karte vlasnika objekta koji se gasifikuje.

Požurite! Akcija traje samo do kraja juna 2022. godine!

________

Popunite elektronsku prijavu i naš tim će Vas kontaktirati za dalji nastavak procesa dobijanja priključka:

  NAPOMENA:
  Prijava je moguća samo za delove grada gde već postoji izgrađena gasovodna mreža.
  Izaberi oblast:

  Prihvatam da me preduzeće Sigas kontaktira u vezi sa ostvarivanjem prava na gasni priključak

  Obaveštenje

  OBAVEŠTENJE O KRATKOROČNOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA – Broj 85/2021 31.5.2021.godine

  Sigas doo Požega obaveštava kupce prirodnog gasa na teritoriji opštine Požega da će u četvrtak 3. juna 2021. godine u periodu od 06.00 do 22.00 časa JP SRBIJAGAS Novi Sad izvoditi  radove na izmeštanju razvodnog gasovoda RG 08-10 na lokaciji ČAČAK-PAKOVRAĆE.

  Zbog radova na razvodnom gasovodu, Srbijagas će zatvoriti ventil na razvodnom gasovodu ka Užicu, pa će doći do prekida isporuke prirodnog gasa potrošačima u Požegi. Ukoliko korisnici prirodnog gasa u opštini Požega potroše prirodni gas iz distributivne gasovodne mreže, nakon ponovne uspostave isporuke prirodnog gasa potrebno je izvršiti deblokadu regulatora pritiska u kućnim merno regulacionim setovima i restartovati gasna trošila  ili pozvati dežurnog radnika Sigasa na telefon 065/ 66 11 669.