Odluka o ceni grupnog priključka – 30.10.2018. godine