Šta je prirodni gas

Prirodni gas je zapaljiva smeša ugljovodoničnih gasova. Pored metana može da sadrži i izvesne količine etana, propana, butana i pentana. Metan je veoma zapaljiv, lako gori bez dima, bez imalo čađi i ne stvara pepeo. Istovremeno, u produktima sagorevanja nema sumpor-dioksida ni ugljen-monoksida, te se sagorevanjem prirodnog gasa ne zagađuje životna sredina. Nije korozivan ni toksičan, pa je u odnosu na druga toksična goriva prirodni gas sigurniji, čistiji i ekonomičniji.

Za potpuno sagorevanje jedinične zapremine (1 m3) prirodnog gasa potrebna su približno 2 m3 kiseonika.