Odluka o ceni grupnog priključka – 12.11.2020. godine