Odluka o ceni grupnog priključka – 09.12.2019. godine