Odluka o ceni grupnog priključka – 05.12.2014. godine