Pretraga za:

Akcija april – maj 2024. godine

Poštovani korisnici,

Povodom prvog puštanja gasa domaćinstvima u Arilju, SIGAS odobrava

popust na cenu priključka kategorije G4 na izgrađenoj gasovodnoj mreži, kao i

plaćanje priključka u 8 rata i to:

 • prva rata 46.560,90 din + PDV (20%),
 • ostalih sedam rata po 6.000,00 din + PDV (20%).

Snižena cena priključka važi u periodu od 8. aprila do 15. maja 2024. godine.

Za više informacija pozovite na brojeve telefona 0800/300-001 065/36 11 691 ili pogledajte

Odluku o sniženoj ceni priključka od 29.3.2024.god.

Radujemo se budućoj saradnji.

Vaš SIGAS

Obaveštenje

Obaveštenje kupcima prirodnog gasa

ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦИМА ПРИРОДНОГ ГАСА

Поштовани,

У складу са чланом 301. тачком 6. Закона о енергетици (“Службени гласник РС” бр. 145/14, 95/18 и 40/21) и чланом 87. Закона о заштити потрошача (“Службени гласник РС” бр. 88/2021), Сигас доо Пожега као јавни снабдевач природног гаса обавештава своје купце да су се стекли услови за повећање цене природног гаса за јавно снабдевање , а на основу података добијених од Агенције за енергетику РС на бази обавештења добијеног од ЈП Србијагас Нови Сад о новој планској набавној цени природног гаса за   јавно снабдевање  од 1. јануара 2023. године.

У складу са горенаведеним, Сигас је донео нову Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање бр.297/2022 од 22.11.2022. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 75/14) и то:

Одлука о цени природног гаса објављује се на интернет страници www.sigas.rs и Службеном гласнику РС и примењује се од 1. januara 2023. године.

С поштовањем,                                                                                  СИГас доо Пожега

Poštovani potrošači,

Ponovo Vas podsećamo na zakonsku obavezu da ste dužni da obezbedite održavanje UGI-ja (unutrašnje gasne instalacije) u svom objektu, poveravanjem tih poslova licenciranom preduzeću za te poslove i da izvršite redovan godišnji servis gasnih trošila.

Sigas doo Požega vrši redovne distributerske kontrole u Vašim domaćinstvima i preduzećima pri čemu vam dostavlja primerak Zapisnika o izvršenoj tehničkoj kontroli UGI.

Vaša zakonska obaveza je:

 • da zaključite Ugovor o održavanju UGI sa ovlašćenim preduzećem
 • da izvršite kontrolu UGI od strane ovlašćenog preduzeća
 • da izvršite servis gasnih trošila od strane ovlašćenih servisera i
 • da izvršite kontrolu dimnjaka ako je gasno trošilo povezano na dimnjak, od strane ovlašćenog preduzeća i dostavite kopije dokumenata Sigasu.

Ukoliko još niste izvršili kontrole i servise dostavili kopije navedene dokumentacije Sigasu, preuzeli ste potpunu odgovornost za rad svojih instalacija i načinili prekršaj, te vas ovim putem opominjemo da izvršite vašu obavezu u što kraćem roku, inače će Sigas preduzeti zakonom propisane mere protiv kupaca gasa koji ne izvršavaju svoju obavezu kontrole unutrašnjih gasnih instalacija (prekid isporuke gasa).

Posebno naglašavamo da je sve gorenavedeno, pored toga što je zakonska obaveza, u Vašem interesu bezbednosti i sigurnosti pri korišćenju prirodnog gasa, kao i u opštem interesu sigurnosti života i zdravlja ljudi, životne sredine i materijalnih dobara.

SIGas doo Požega

Obaveštenje

OBAVEŠTENjE KUPCIMA PRIRODNOG GASA

Sigas doo Požega dobio je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na:

 • Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i
 • Odluku o ceni pristupu sistemu za distribuciju prirodnog gasa,
  a u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“ br. 145/14, 95/18 – dr.zakon i 40/21).
  Pomenutim odlukama uvode se kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije, tako da se:
 • tarife za „kapacitet“ iskazuju u „dinarima/ kWh/dan/godina“ i
 • tarife za „energent“ iskazuju u „dinarima/kWh“,
  a u skladu sa Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom („Službeni glasnik RS“ br. 49/2022)
  Ove odluke primenjuju se počev od 01. oktobra 2022. godine.
  Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje i cena pristupu sistemu za distribuciju prirodnog gasa neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje i pristupu sistemu za distribuciju prirodnog gasa.
Obaveštenje

OBAVEŠTENjE KUPCIMA PRIRODNOG GASA

U skladu sa članom 301. tačkom 6. Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” br. 145/14, 95/18 i 40/21) i članom 87. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS” br. 88/2021), Sigas doo Požega kao javni snabdevač prirodnog gasa obaveštava svoje kupce da su se stekli uslovi za povećanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje , a na osnovu podataka dobijenih od Agencije za energetiku RS na bazi obaveštenja dobijenog od JP Srbijagas Novi Sad o novoj planskoj nabavnoj ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje od 1. avgusta 2022. godine.

U skladu sa gorenavedenim, Sigas je doneo novu Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje br.151/2022 od 30.06.2022. godine.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, broj 75/14) i to:

Odluka o ceni prirodnog gasa objavljuje se na internet stranici www.sigas.rs i primenjuje se od 1. avgusta 2022. godine.