Odluka o ceni individualnog priključka – 30.11.2016. godine