Odluka o ceni individualnog priključka – 09.12.2019. godine