Odluka o ceni individualnog priključka – 06.11.2015. godine