Odluka o ceni grupnog priključka – 30.11.2016. godine