Odluka o ceni grupnog priključka – 06.11.2015. godine